Menu

Kontingent

B1973 FODBOLD

Klubben opererer med to halvårlige kontingentperioder (forår/efterår) med følgende faste skæringsdatoer:

Forår
Kontingentperiode: 1. februar – 31. juli
Udsendelse: 20. januar
Betalingsfrist: 5. februar
Udmeldelse ved manglende indbetaling: 5. marts

Efterår
Kontingentperiode: 1. august – 31. januar
Udsendelse: 20. juli
Betalingsfrist: 5. august
Udmeldelse ved manglende indbetaling: 5. september

Ved genindmeldelse som følge af manglende kontingentindbetaling betales nyt indmeldelsesgebyr.

Efter betalingsfristen orienterer kontingentkasserer alle trænere/holdledere om manglende kontingentindbetalinger.

I voksenafdelingen foretages udmeldelser ved manglende kontingentindbetaling administrativt.

I ungdomsafdelingen kontakter kontingentkasserer træner/holdleder før udmeldelse effektueres.

Ved udmeldelse undervejs i sæsonen tilbagebetales kontingentet ikke!

 

 Har man ikke modtaget indbetalingskortet er man selv ansvarlig for at

indbetale via kontingentkontoen: 6496 – 0001300122 – Husk at angive navn, adresse, fødselsdato, email samt telefonnummer

Bestyrelsen vil gerne opfordre alle til at tilmelde kontingent til Nets (tidligere PBS), da dette vil spare klubben for en masse ekstra arbejde.

Hvis man ikke har modtaget indbetalingskort, er det sandsynligvis fordi klubben har forkerte kontaktoplysninger. For at undgå problemer ved fremtidig kontingent-indbetaling, bedes man kontakte Kontingentkassereren pr. e-mail kontingent@b1973.dk med korrekte informationer.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen, B1973 fodbold

Kontingentsatser (fastsat på generalforsamlingen marts 2016):

10 kr. af kontingentet pr medlem, årligt, går til en hjælpefond i klubben.

 

*    Seniorer (over 18 år): 905 kr halvårligt

*    Old afdelingen: 845 halvårligt

*    Børn: 640 kr halvårligt

*    Passive spillere voksne (træner med, men spiller ikke kampe): 455 halvårligt

*    Passive spillere børn (træner med, men spiller ikke kampe): 355 halvårligt

*    Støttemedlem: 105 kr. halvårligt

* ”kravlegården”: 0-2 år: 125 kr. ½ årligt, 3-4 år: 350 ½ årligt (fastsat på bestyrelsesmøde d. 19. april 2016)