Menu

Kontingent

B1973 FODBOLD

Klubben opererer med to halvårlige kontingentperioder (forår/efterår) med følgende faste skæringsdatoer:

Forår
Kontingentperiode: 1. februar – 31. juli
Udsendelse: 20. januar
Betalingsfrist: 5. februar
Udmeldelse ved manglende indbetaling: 5. marts

Efterår
Kontingentperiode: 1. august – 31. januar
Udsendelse: 20. juli
Betalingsfrist: 5. august
Udmeldelse ved manglende indbetaling: 5. september

Ved genindmeldelse som følge af manglende kontingentindbetaling betales nyt indmeldelsesgebyr.

Efter betalingsfristen orienterer kontingentkasserer alle trænere/holdledere om manglende kontingentindbetalinger.

I voksenafdelingen foretages udmeldelser ved manglende kontingentindbetaling administrativt.

I ungdomsafdelingen kontakter kontingentkasserer træner/holdleder før udmeldelse effektueres.

Ved udmeldelse undervejs i sæsonen tilbagebetales kontingentet ikke!

 

 Har man ikke modtaget indbetalingskortet er man selv ansvarlig for at

indbetale via kontingentkontoen: 5479 0004912605 – Husk at angive navn, adresse, fødselsdato, email samt telefonnummer

Bestyrelsen vil gerne opfordre alle til at tilmelde kontingent til Nets (tidligere PBS), da dette vil spare klubben for en masse ekstra arbejde.

Hvis man ikke har modtaget indbetalingskort, er det sandsynligvis fordi klubben har forkerte kontaktoplysninger. For at undgå problemer ved fremtidig kontingent-indbetaling, bedes man kontakte Kontingentkassereren pr. e-mail kontingent@b1973.dk med korrekte informationer.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen, B1973 fodbold

 

Kontingentsatser (fastsat på generalforsamlingen marts 2019):

10 kr. af kontingentet pr medlem, årligt, går til en hjælpefond i klubben.

 • Seniorer 11 mands(over 18 år):  950 kr. halvårligt

 • Seniorer 8 mands (over 18 år): 950 kr. halvårligt

 • Old afdelingen:  900 kr. halvårligt

 • Kravlegård 0-2, årgang 2019-2020: 150 kr. halvårligt   

 • Kravlegård 3-4, årgang 2017-2018: 350 kr. halvårligt   

 • Børn 3 mands, årgang 2014-2016: 650 kr. halvårligt

 • Børn 5 mands, årgang 2011-2013: 700 kr. halvårligt

 • Børn 8 mands, årgang 2008-2010: 750 kr. halvårligt

 • Børn 11 mands, årgang 2002-2007: 750 kr. halvårligt

 • Passive spillere voksne (træner med, men spiller ikke kampe): 500 kr. halvårligt

 • Passive spillere børn (træner med, men spiller ikke kampe): 400 kr. halvårligt

 • Fodbold fitness: 500 kr. halvårligt

 • Støttemedlem:  110 kr. halvårligt